Wymienniki ciepła - nagrzewnice, chłodnice, parowacze i skraplacze

Wymienniki lamelowe

 • Lamelowe wymienniki ciepła mogą pracować jako chłodnice, nagrze-
  wnice, parowacze i skraplacze.
 • Pakiety lamelowe w różnych kombinacjach materiałowych
  np. Cu/Al, Cu/Al epoxy, Cu/Cu, CuNi/Al.
 • Długość pakietu lamelowego w granicach od 100mm do 12000mm.
 • Obudowy z różnych typów blach np. stalowej ocynkowanej, nierdzewnej, czarnej.
 • Kolektory z rur miedzianych z różnymi końcówkami np. gładka, gwintowana, kołnierz.
Katalog PDF: Wymienniki lamelowe - plik pdf 1,50 MB

Wymienniki płytowe skręcane

 • Płytowe skręcane wymienniki ciepła odznaczają się wysokimi wartościami w zakresie przeno-
  szenia ciepła.
 • Są wyjątkowo niezawodne i pra-
  cują bezawaryjnie.
 • Sposób uszczelnienia płyt uniemożliwia zmieszanie się dwóch stosowanych przy wymianie ciepła mediów.
 • Sposób bezklejowego uszczelnienia umożliwia wysokie obciążenia ciśnieniowe oraz szybką wymianę uszczelnień.
 • Możliwość dodawania lub odejmowania płyt pozwala na dostosowanie wymiennika do zmieniających się warunków procesowych unikając kosztownych nakładów inwestycyjnych
 • Płyty wykonane są z kwasoodpornej stali nierdzewnej
 • Mała objętość cieczy w wymienniku warunkuje niewielką wagę roboczą urządzenia oraz pozwalana na znacznie szybszy rozruch oraz wyłączenie całej instalacji.

Wymienniki płytowe lutowane

 • Wyprofilowane płyty powodują powstanie wysokich zawirowań podczas przepływu czynnika, co sprzyja wydajnej wymianie ciepła nawet przy niskich objętościowo przepływach.
 • Są wyjątkowo niezawodne i pracują bezawa-
  ryjnie.
 • Zwarta zabudowa, mały ciężar.
 • Wysokie robocze temperatury i ciśnienia, dzięki konstrukcji bezuszczelkowej.
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej, odporność na korozję.
 • Prosta instalacja, niewielki zakres wymaganej konserwacji, wygodna obsługa.
 • Mała objętość zatrzymywania płynu.
Katalog PDF: Wymienniki płytowe - plik pdf 1,0 MB
GEA Polska Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice
Tel. +48 74 8500 800 Fax +48 74 8500 801 info.polska.pl@gea.com

Spółka wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS 0000045411
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 634-012-89-08
Wysokość kapitału zakładowego: 16.142.857,80 PLN
Numer rejestru GIOŚ: E0008338W